Verimli Çalışma

 • Bazıları Ders Çalışmakta Niçin Zorlanır?

 • Verimli Ders Çalışma Nedir?

Bazıları Ders Çalışmakta Niçin Zorlanır?

Hepimiz tanık olmuşuzdur, "Çalışmak istiyorum ama bir türlü çalışamıyorum, bende çalışma isteği yok, çalışma isteği gelmiyor, motivasyonum düşük, motive olamıyorum. vb." türdeki yakınmalara. İsterseniz gelin bu konuda biraz daha ayrıntılı düşünelim, ders çalışma isteği denen olgunun ne olduğunu araştıralım.


Başarılı olabilmek için bazı öğrencilerin şu tür bir yanılgı içinde olduklarını görüyoruz:


Bu yanılgıya düşen öğrenciler, öğretim yılının başından sonuna kadar kendilerine adeta bir ilham gibi geleceğini umdukları "ders çalışma isteğinin" gelmesini sabırla beklerler. Doğal olarak bu tür bir isteğin kendiliğinden ortaya çıkması söz konusu olmadığından, bu istek bir türlü gelmez. Öğrenci sabırla bekler, "istek" inatla gelmez.

Oysa ders çalışma isteğinin ortaya çıkabilmesi için yukarıda verilen sıranın şu şekilde gerçekleşmesi gerekiyor:

Görüldüğü gibi ders çalışma isteğinin ortaya çıkabilmesi ve artabilmesi için öncelikle isteğin gelmesini beklemeden çalışmaya başlamak ve çalışmayı sürdürmek, çalışmaların karşılığını almak (başarılı olmak) gerekmektedir. Ders çalışma deyince neler düşünüyoruz? Acaba biz ders çalışma faaliyeti ile ders çalışma ortamını ne gibi olumsuzluklarla eşleştirmiş durumdayız? Şimdi de bu sorulara yanıt arayalım.

"Ders çalışma nasıl bir faaliyettir?" sorusuna verilen yanıtları inceleyelim.

Olumsuz Yanıtlar:

Olumlu Yanıtlar:

Sıkıcı bir faaliyettir. 
Zor bir faaliyettir. 
Nefret edilen bir faaliyettir.
Sınırlayıcıdır. 
Çalışılması için
istek olması gerekir.

Çalıştıkça hoşlanılan bir faaliyettir.
Çalışmayı tamamladıktan sonra
keyifleniyorum.
Engelleri aşmak beni mutlu ediyor.
Diğer faaliyetleri çalışma
sonrasında da yapabilirim.
Başarılı oldukça isteğim daha da artacak.


Yukarıda sıralanan yanıtlardan hangileri sizin yanıtlarınıza daha fazla uyuyor? Eğer olumsuz yanıtlar çoğunlukta ise "ders çalışma " faaliyetini olumsuzluklarla eşleştirmişsiniz demektir. Bu nedenle çalışmaya başlamanız ve çalışmayı sürdürmeniz güç olacaktır. Bunu kolaya dönüştürebilmeniz için ders çalışma ile ilgili düşünsel düzenlemeye gereksinim duymaktasınız.

Soru: Kendinizi odanızda ders çalışırken hayal ettiğinizde gözünüzün önüne ne tür resimler geliyor?

Olumsuz Resimler:

Olumlu Resimler:

Adeta bir cezaevinin
hücresi gibi. 
Karanlık. 
Sıkıcı.
Dışarısı daha eğlenceli. 
Boğucu.
Hayallerimle baş başa
kaldığım yer.

Hedeflerime adım adım ulaştığım yer.
Daha eğlenceli faaliyetlerin tadını
çıkarabilmem için önceliklerimi
gerçekleştirdiğim yer.
Sorumluluklarımı yerine getirebilmem
için gerekli.
Yeterince aydınlık.
Düzenli.

 Yukarıda sıraladığımız ve daha da çoğaltılabilecek yanıtlardan hangileri sizin resimlerinize daha uygun? Eğer olumsuz olanlar çoğunlukta ise, gerçekten ders çalışmaya başladığınızda sıkıntıdan patlıyorsunuz demektir.

Hatla sık sık ara verme ihtiyacını bunun için duyuyorsunuzdur. Çalışırken hayallere dalmayı bir türlü önleyememiş olmanız da bundan kaynaklanmaktadır. Bütün bu güçlükleri kolaya dönüştürebilmenin 1 yolu çalışma odanızı, çalışma masanızı yeniden düzenlemekten geçiyor. Bununla birlikte çalışma odanızla eşleştirdiğiniz olumsuzlukları olumluluklara dönüştürebilmeniz için düşünsel düzenlemeye ihtiyacınız var. Bunun için bize gelebilirsiniz.

Son olarak da bazı öğrencilerin "ders çalışmayı" çok önemli saydığı için en sona bırakma eğiliminden söz edeceğiz. Ders çalışmayı çok önemli bir faaliyet olarak gören bazı öğrenciler, ders çalışma dışındaki önemsiz gördükleri faaliyetleri (müzik dinlemek, telefonla konuşmak, TV izlemek, vb.) bitirip, sonra çalışmanın uygun olacağını düşünmektedirler. Elbette "çok önemli faaliyet" en sona ve en yorgun olunan saatlere kaldığından genellikle verimli bir çalışma yapılamamaktadır.

Böyle bir durumda diğer faaliyetler de keyifsiz bir şekilde ziyan olmaktadır. Bunun yerine ders çalışma faaliyetini en başa almanızı, bu faaliyeti tamamladıktan sonra diğer faaliyetleri keyifle ve tadını çıkararak yerine getirmenizi öneriyoruz. Sloganımız "Dersini yap, keyfine bak." olsun.

 


 

Özetle başarılı olabilmek için, bu isteğin gelmesini beklemeden önce çalışmaya başlamak gerekiyor. 

- Her şeyin malzemesi düşüncedir ve düşüncelerimizi değiştirebiliriz.

- İster inanın ister inanmayın düşüncelerimizi biz seçiyoruz.

"İNSANLAR, DÜŞÜNDÜKLERİ GİBİ DAVRANIRLAR.
ÖYLEYSE DÜŞÜNCELERİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİN.
SORUN NE OLURSA OLSUN KÖKENİ BİR DÜŞÜNCE KALIBINDA
YATIYORDUR VE DÜŞÜNCE KALIPLARA DEĞİŞTİRİLEBİLİR!

- Eğer ders çalışma davranışı ile ilgili olumsuz düşüncelere sahipseniz doğal olarak davranışlarınız da olumsuz olacaktır.

Yaşam Hedeflerinizi Belirleyin

"YAŞAM HEDEFLERİNİZE ULAŞMAK İÇİN KÜÇÜK ADIMLARA
İHTİYACINIZ VAR. ÇÜNKÜ "EN UZUN YOLCULUKLAR BİLE
KÜÇÜK BİR ADIMLA BAŞLAR."
 

- Kısa vadeli hedefler gerçekleşmeden orta ve uzun vadeli hedeflerin gerçekleşmesi mümkün değildir.

- Eğer günlük, haftalık ve aylık hedeflerimizi gerçekleştiremiyorsak orta ve uzun vadeli hedeflerimizi yeniden gözden geçirmeliyiz.

- Kısa vadeli hedefler gerçekleşmeden orta ve uzun vadeli hedefler "Dilek"ten öteye gidemez.

Hedeflerin;

- Ulaşılabilir ve ulaşıldığının anlaşılabilir olması gerekir.

- Başka insanlara bağlı olmaması gerekir.

-Somut maddelere indirgenmesi gerekir. Örneğin; "daha çok çalışmalıyım" bir hedef değildir. "Matematik dersinin sayılar konusunu çalışacağım" demek bir hedeftir.

Hedeflerimizi belirledikten sonra "Bunlara ulaşabilmek için ne yapmalıyım" sorusunun yanıtını bulmak gerekir. Artık sıra zamanı düzenlemeye ve plan hazırlamaya gelmiştir.

Verimli Ders Çalışma Nedir?

Verimli çalışma, zamanı amaç doğrultusunda planlı ve programlı kullanmaktır. Başarılı bir okul hayatında verimli bir şekilde ders çalışma ve öğrenme yollarını kullanmasını bilmenin çok önemli rolü vardır. Verimli ders çalışma sadece ders çalışmak için zaman ayırarak diğer etkinlikleri göz ardı etmek değildir.  

Belli bir plan ve programa göre çalışıldığı takdirde hem ders çalışmak, hem de diğer etkinlikler için zaman ayırmak mümkündür. Böylece, ders çalışırken akla diğer etkinlikler (oyun bilgisayar vs.) gelmeyecektir, diğer etkinlikleri gerçekleştirirken de aklınızda derslerin sıkıntısı olmayacaktır. 

Verimli ders çalışmada gerekli ve doğru ustalık, davranış, tavır ve alışkanlıklar ne kadar erken kazanılırsa eğitim ve öğretim yılları o kadar kolay ve zevkli geçer. Ders çalışmanın zevki; öğrenmenin, anlamanın verdiği zevkten başka bir şey değildir. Verimli ders çalışma için gerekli söz konusu olan ustalık, davranış, tavır ve alışkanlıklar bilinçli gayret harcayarak öğrenebilen, kazanabilen davranışlardır.

Öğrencilerin öğrenme, hafıza ve düşünme etkinlikleriyle ilgili birikmiş deneyimler şunu açıkça göstermiştir ki: öğrenciler çok emek harcıyor fakat beklenen sonucu alamıyor.

Verimli ders çalışma alışkanlığı, erken yaşlarda kazanılan ve bireyin tüm yaşamdaki başarısını etkileyen bir süreçtir. Başarılı bir okul hayatında etkin bir şekilde ders çalışma ve öğrenme yollarını bilmenin çok önemli rolü vardır.

Verimli ders çalışma için gerekli davranışların kazanılmasında gerekli aşamalar: 

1-PLANLI  ÇALIŞMA YÖNTEMİ
Ders çalışmaya başlarken önce günlük ve haftalık ders programınızı gözden geçirin. Günün çalışılacak dersleri, yapılacak ödevleri belirleyin ve sıraya koyun. Zamanınızı planlayan bir program yapın.

Planlı ders çalışma neler kazandırır:

 • Hangi dersi çalışacağınıza karar verememekten dolayı zaman kaybetmenizi, bir dersi bırakıp, diğer derse geçmenizi önler.
 • Her derse yeterince zaman ayırmanın ve çalışmanın verdiği güveni ve derse kendinizi daha rahat vermenizi sağlar.
 • Günü gününe ders çalışmak, sınav öncesi çalışma süresini kısaltır, sınav paniğini önler ve çalışma verimini yükseltir.
 • Öğrenilecek konunun kısa bir zamana sıkıştırılması yerine, uzun zamana yayılarak daha kalıcı ve etkili olmasını sağlar.
 • Anne ve babanız ile ders çalışma konusunda çıkabilecek anlaşmazlıkları önler. 

2-DERS ÇALIŞMAYA HAZIRLANMA
Çalışma ortamınızın sizin veriminizi artıracak şekilde düzenlenmiş olması gerekmektedir.Çalışmanızı mutlaka çalışma odanızda, eğer çalışma odanız yoksa mutlaka sürekli çalıştığınız, bir çalışma köşesinde yapmalısınız.

 • Masanızın düzenli olmasına özen göstermelisiniz. Masanın üzerinde sadece çalıştığınız dersle ilgili materyaller bulunmalı, gereksiz şeyler kaldırılmalıdır.
 • Ders çalışılan oda temiz havalı, normal ısıda ve normal aydınlıkta olmalıdır.
 • Dersler için gerekli materyalleri kolaylıkla bulabileceğiniz şekilde düzenlemelisiniz.
 • Çalışma odanızda ders çalışırken dikkatinizi dağıtabilecek posterler, afişler, resimler vb. dikkatinizi dağıtabilecek görsel dokümanlar bulunmamalıdır.
 • Ders çalıştığınız odada televizyon açık olmamalı ve ders çalışırken müzik dinlememelisiniz.
 • Çalışmaya otururken kendinizi bedenen ve zihnen hazırlamasınız. Çalışmaya oturmadan önce su, yiyecek, tuvalet, giyim gibi ihtiyaçlarınız varsa bunları giderek oturmalısınız.
 • Yatarak, uzanarak ders çalışılmamalıdır. Yatarak ders çalışmak gibi, kaykılarak, masanın üzerine uzanarak ders çalışmak, öğrenmeyi engelleyecek düzeyde gevşemeye yol açar.
 • En verimli çalışma belli bir disiplin için gerçekleştirilebilir.

Verimli Ders Çalışmada Anahtar Kurallar 

 • Ders çalışmaya başlamadan önce mutlaka amaçlar ve öncelikler belirlenmelidir.
 • Çalışma kuralları koymalı,  örneğin dersi gruplara bölmeli  “şu kadar soru çözmeden yerimden kalkmayacağım” sözünü tutmalı.
 • Sistemli bir çalışma alışkanlığının vücudu yormayacağı düşünülmeli. (çünkü vücut nasıl işlerse ona alışır) 
 • Kendine güven duymalı, çalıştığında başarılı olacağından emin olunmalıdır. Güvenin birinci şartının ise “bilgi”  olduğu unutulmamalıdır. 
 • Devamlı bir arayış içinde olunmalı, yaratıcı gücünü güçlendirmeye çalışılmalıdır.
 • “Zor dersler” çalışabileceğiniz en verimli zamana yerleştirilmelidir.
 • Çalışma konularında değişiklik yaparken araya mutlaka bir dinlenme zamanı konulmalıdır.  45-50 dakikalık bir çalışmadan sonra 10 dakikalık tekrar yapmak, çalışmadan sonra 10-15 dakika dinlenme zamanı ayırmak faydalıdır.
 • Çalışma sürelerinin planlanmasında, her öğrencinin en iyi öğrenebileceği saatler hemen herkes için sabah ve sabahın erken saatleridir. Çünkü bu saatlerde beden dinlenmiştir ve zihin “tam öğrenmeye” hazır durumdadır.
 • Yemeklerden hemen sonra çalışmaya başlanmamalıdır.
 • Derslerden iyi verim alabilmek için çalışma zamanları iyi düzenlenmelidir. Uzun süreli çalışmalarda ilgi ve dikkat azalır.
 • Her gün, o güne ait ders tekrarı mutlaka yapılmalıdır. Tekrar, kısa bir zaman aralığına sığmalı ve küçük notlar alınarak yani yazılarak, çizilerek yapılmalıdır.
 • Dinlenme sırasında gazete okuma, televizyon izleme, arkadaşlarla telefon görüşmeleri yapma vb. faaliyetler yeniden çalışmaya dönmeyi engelleyicidir. Dinlenme aralarında bu tür etkinliklerden olabildiğince kaçınmak gereklidir.
 • Bir dersi çalıştıktan sonra bu derse yakın özellikteki bir başka derse geçilmemelidir. Örneğin sayısal bir dersten sonra sözel bir derse geçilmelidir.
 • Çalışma saatleri belirlenirken çalışılacak dersin sınıfta verildiği gün ve zamana yakın olmasına dikkat edilmelidir.
 • Verimli ders çalışmak için dengeli ve düzenli beslenmeli, uyku düzenine dikkat edilmelidir Özellikle sabah kahvaltınızı düzenli ve yeterli kaloriyi alacak şekilde yapılmalıdır. Günde 8 saat uyku 10-15 yaş arası gençler için idealdir.

Çalışma süresi bir ders için 1-1,5 saatten fazla olmamalıdır. Düzenli molalar vererek yapacağınız 1-2 saatlik bir çalışma, hiç ara vermeden yapılan, 3 saatlik yapılan çalışmadan daha verimlidir.

Mola uzun, çalışma süresi kısa olursa öğrenilen konuların unutulması ve sonraki öğrenileceklerle ilişkilendirilmesi sorunu yaşanır. Özellikle de bütünlük gösteren konuların çalışılmasında buna çok dikkat edilmelidir. Ancak mola verilmeden yoğun çalışmanın da sağlıklı bir çalışma olmadığı bilinmelidir. Araştırma sonuçları “ara vermeden uzun süreli” ya da “sık aralıklarla uzun dinlenme süreli” yapılan çalışmaların verimsiz olduğunu göstermiştir.

3-OKUMA YÖNTEMİ 

Verimli ders çalışmanın ve öğrenmenin en belirgin ve hızlı araçlarından birisi okumaktır.  Etkili okuma için öğrencinin okumanın önemi ve gerekliliğinin kavramış olması gerekir.

 • Etkin okumayı engelleyen durumlardan sakınmak gerekir. Bu durumlar şunlardır:
Gözlerin bir heceye takılması
Ses tellerinin kımıldaması
Dudak kıpırdatarak okumak
İçten okumak
Okurken sık sık geriye dönmek
Dikkati toplayamamak vb.


 • Etkin okumayı engelleyen etkenlerden kurtulmak için nelere dikkat edilmelidir?
Değişik konulu yazılar okunmalıdır.
Belirli bir süre içinde okumaya çalışılmalıdır.
Okurken, bir anda daha çok sözcük görülmeye çalışılmalıdır.
Okunan konuya konsantre olmaya çalışılmalıdır.
Okunan metni anlama konusunda, kendine güven duyulmalıdır.
Okuma dudaklarla değil, beyinle sürdürülmelidir.


 • Neleri unutmayız?
 
Okuduklarımızın %10’ unu
Duyduklarımızın %20’ sini
Gördüklerimizin %30’ unu
Hem görüp hem duyduklarımızın            %50’ sini
Söylediklerimizin  %70’ ini
Davranışlarımızla birlikte söylediklerimizin %90’ ını
  hatırlarız...

4-DİKKATİ YOĞUNLAŞTIRMA YÖNTEMİ

Dikkat, zihnin belli bir konu üzerinde yoğunlaştırılmasıdır. Öğrencinin dikkatini toplaması, öğreneceği konuya kendini vermesidir. Kendini verme, anlamayı kolaylaştırdığı kadar: çabuk öğrenmeye de yardım eder.

Dikkatin dağılması sebebiyle çalışma veriminin düşmesi; hem ders başında geçen sürenin uzamasına, hem de diğer etkinlik­lere daha az zaman ayırmaya yol açar.

Dikkati konu üzerinde toplayabilmek için izlenecek yollar şunlardır:

 • Çalışılan konuyla ilgili bir hedef belirlenmelidir.
 • Çalışılan konuya merak duyulmalıdır.
 • Çalışma sırasında okuma, yazma, anlatma vb değişik etkinliklere yer verilmelidir.
 • Çalışılan konu anlamlı küçük parçalara bölünmelidir.

"İnsan bir şeyi ancak sevdiği kadar anlayabilir." St. Augustin

Bunları Unutmayın.

√     Konuları çalışırken alt çizme yöntemini kullanmalısın.

√     Uzun konuları parçalara bölerek çalışabilirsin.

√     Daha sonra parçalar arasındaki bağlantıları kurarak bir bütün haline getirmelisin.

√     Konu başlıklarını kendine sorarak, parçada ya da konuda onun cevaplarını bulmaya çalışabilirsin.

√     Oku-Anlat-Yaz-Kendinle tartış.

√     Okuduğunuz ders ya da konu ne olursa olsun kendinizle bir bağlantı kurmalısın.

√      Unutmamak için en etkili ilaç düzenli tekrardır. Tekrar zamanı kısaltır, hatayı azaltır.5-TEKRAR YAPMA YÖNTEMİ:

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki,

Öğrenilen bilgilerin % 70’i 1 saat içinde, % 80’i 24 saat içinde unutulmaktadır.

Öğrenilen bilgilerin kalıcı hale gelmesi için etkili tekrar yapmak gereklidir. Etkili tekrar yapmak için ise,

* Sürekli ve belirli aralıklarla tekrar yapın.

* Özellikle uykudan önce yapılan tekrarlar unutmayı engeller.

O gün çalıştığınız dersleri uyumadan önce tekrar edin.

* Bilginin daha kalıcı olması için sabah kalktığınızda da tekrar yapabilirsiniz.

* Haftanın belirli saatlerini, ayın belirli günlerini tekrar yapmak amacıyla belirleyin.

* Tuttuğunuz notlarla tekrar yaparsanız zaman kazanırsınız.

* Bir başkasına anlatarak tekrar yapmanın da büyük yararı vardır.

* Tekrar yaparken aynı türden dersleri bir arada çalışmayın.

Bu durum sıkıcı olacağı için dikkatinizi dağıtır.

* Tekrarlar sonunda konuyu ne derece bildiğinizi ölçmenin yolu çok soru çözmektir.

Başarılı olabilmek için önemli olan çok çalışmak değil, verimli çalışmaktır. Unutulmamalıdır ki; taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir.

    twitter facebook